Mar 22

電郵微信連千里,數碼相機陪四時。
華髮莫愁心共老,病床清夜覓新詞。


二〇一七年三月

Feb 25

數間老屋度晨昏。另冊年華茹苦辛。
南北東西隨意帖,依稀重會舊牆門。

二〇一七年二月

Feb 18

不容描述不容評。只許太爺如意行。
凡我庶民須謹記,奇葩晚會贊休停。

二〇一七年二月

Feb 14

平仄竟成高大上,鯤鵬卻似母雞卑。
草間幸有雅人出,對客揮毫逸興飛。

   
二〇一七年二月

Feb 11

鼾聲起伏夜方闌。標本提交護士單。
輕取難關少睡意,手機閃爍曙光天。

二〇一七年二月

Dec 14

拍案而起莫輕言。媚世猶爭贊語鮮。
聞道前人貴清譽,可知清譽不來錢。

二〇一六年十二月

Nov 18

答YH兄

白首重逢滄浪亭。皇皇巨著歎癡情。
十年滴水終穿石,詩藝新聲賴有兄。

二〇一六年七月稿,十一月改

Oct 16

書包小巷步輕盈。北地果園爐火明。
富士獼桃神技手,病中猶記客先行。


二〇一六年十月

Oct 04

赠GH兄【原作】
碧霞池畔气凌霄,风雨不磨文采高。
同志弟兄加共事,寄书何日键轻敲?

二〇〇五年七月


赠GH兄【代改稿】

碧霞池畔气凌霄,风雨磨文采高。
今日寄言相劝问:何时电脑键轻敲?

【说明】GH兄近印诗集,页19附录此作,代改其半。区区习作本不足道。然文责自负,未敢掠美也。因捡旧稿,发布于此。

Jul 17

唱酬緣起道山亭。垂暮潛心聲韻情。
仿舊自宜隨定例,文豪則可敢呈兄。

二〇一六年七月

三句用張中行語,見《詩詞讀寫叢話》對偶 一。
魯迅《阿Q正傳》序:但文豪則可,在我輩卻不可的。